By

Mikael Edbor
Advanze Consulting Group på LinkedIn
Read More
Advanze söker erfarna projektledare Vi inom IT Management vill bli fler och ser fram emot att få in fler professionella och drivna kollegor! Brinner du för att jobba med projektledning? Vill du vara med och göra våra kunder framgångsrika? Vill du ingå i det lilla bolaget med de stora möjligheterna? Vill du ha möjligheten att...
Read More
Advanze söker erfarna back-end utvecklare Vi inom IT DEVELOPMENT vill bli fler och ser fram emot att få in fler professionella och drivna kollegor! Går du igång på välformulerad och strukturerad kod? Brinner du för att jobba agilt, dela med dig av dina kunskaper och ta del av andras? Vill du vara med och göra...
Read More
Advanze söker erfarna front-end utvecklare Vi inom IT DEVELOPMENT vill bli fler och ser fram emot att få in fler professionella och drivna kollegor! Går du igång på välformulerad och strukturerad kod? Brinner du för att jobba agilt, dela med dig av dina kunskaper och ta del av andras? Vill du vara med och göra...
Read More
PROJEKTET GDPR (General Data Protection Regulation) är EUs nya dataskyddsförordning som har för avsikt att skydda och stärka EU medborgares personuppgifter och rättigheter. GDPR träder i kraft 25 maj 2018 och kommer att gälla i hela EU. Alla företag som hanterar personuppgifter måste se över sina system, rutiner och processer för att ställa om till...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade öka konverteringen i orderflödet samt förenkla köp processen för sin slutkund. ACGs roll och uppdrag att projektleda , samla in krav, genomföra användartester och projektleda utvecklingen. PROJEKTVINSTER Målet med projektet att förenkla det befintliga köpflödet uppnåddes. Skapat ett tilltalande gränssnitt där kund enkelt kan genomföra ett köp Tvärfunktionellt samarbeta mellan verksamheten, UX...
Read More
PROJEKTET Kunden önskade minska sina kostnader genom att ta hem utveckling och förvaltning av kundservicewebben. Som tidigare har ansvarats av en extern leverantör. ACGs roll och uppdrag att koordinera projektet, samla in krav, prioritera backlog, genomföra användartester, ansvara för test och utveckling fram till acceptanstest fasen. PROJEKTVINSTER Målet med projektet uppnåddes, att äga utveckling och...
Read More
PROJEKTET Kunden har haft ett behov av att uppdatera sitt befintliga lojalitetsprogram back- och front-end mässigt. ACGs roll och uppdrag var att synkronisera de tvärfunktionella teamen (back-end). Projektleda all kravställning, prioritering av funktioner gentemot utveckling, test och produktionssättning enligt verksamhetens kravbild. PROJEKTVINSTER Målet med projektet uppnåddes, att implementera en ny sajt och ersätta den befintliga...
Read More
PROJEKTET Transformationen syftade till att ge långsiktiga effekter kring informationssäkerhet: Möta krav och förväntningar från myndigheter, koncernen, Förbättrad informationssäkerhet vid införande av informationssystem på kontor och kärnanläggningar Lars Söderström övertog ett havererat projekt som startats om 4 gånger och som fortlöpt 3,5 år utan leveranser. PROJEKTVINSTER Projektets mål var att realisera Basnivå informationssäkerhet; en konkretiserad...
Read More
1 2 3

Senaste kommentarer

    Kund Case